Plattformen for effektiv drift av coworking og fleksibel utleie

C tilbyr en coworking plattform som gir større mulighet til å drive sitt eget lokale coworkingspace lønnsomt og effektivt samtidig som man tilhører et større nettverk. Behold din egen identitet og merkevare og bli «powered by C»

Medlemsportal

IT plattform og APP som gir sømløs opplevelse for medlemmer og driftere

Nettverk

Med C plattformen kan man knytte lokasjoner sammen nasjonalt og internasjonalt

Stordriftsavtaler

Gjennom sentrale innkjøpsavtaler tilbyr C gode betingelser for driftere

Medlemsfordeler

C muliggjør gode betingelser på produkter og tjenester for lokasjonenes medlemmer

Drift din egen lokale coworking

Å starte og drive egen coworking krever kompetanse, systemer og stordriftsavtaler. C har vært igjennom prosessen og ønsker å dele det vi har bygd opp med deg som ønsker å drifte en lønnsom coworking i din by.

Historien
om C

I januar 2015 sto Kåre Arthur Trobe ovenfor et veivalg. Seriegründeren hadde vært i en fast stilling i 5 år, men vurderte nok en gang å prøve noe nytt. Valget ble tatt, og han var igjen alene og selvstendig.