En av årsakene til at Kåre Arthur bestemte seg for å starte som selvstendig igjen, var en invitasjon til visning av et nytt og spennende næringsbygg i Moss

Tykkemyr 1 var under bygging. Her skulle det etableres et coworking space, det første Kåre Arthur visste om i Østfold, og det rett i nærheten av hjemmet hans. Han møtte opp på visning og tok beslutningen samme kveld. Det var det på tide å fortsette gründertilværelsen. Denne gangen som konsulent, for andre som trengte hjelp til å lykkes med gode ideer.

Kåre Arthur Trobe er født i Kristiansund og er nå bosatt i Moss. Han har vært gründer i en årrekke, men hadde i 2015 hatt et «hvileskjær» med noen år i fast jobb. Først som markedssjef og etter hvert som daglig leder i et mellomstort firma i Fredrikstad. Han valgte allerede i 1999 å starte egen virksomhet med egenutviklede produkter innen butikkinnredning. Siden da har han opplevd mye, lært enormt mye, og drevet internasjonal handel med noen av verdens største merkevareaktører. Han har også hatt noen mislykkede og vellykkede exiter.

Virksomheten ble i mange år drevet fra garasjen hjemme i Moss. Det var behagelig med kort vei til jobben, men veldig ensomt. Kåre Arthur hadde alltid sin trofaste venn og partner Jan Østlund disponibel, men han holdt til i Gøteborg. Nettverket og de forskjellige teamene han hadde var også spredt, stort sett i Sør-Norge. Derfor ble han fasinert når coworkingmiljøer begynte å etablere seg her. Det var akkurat dette han hadde savnet.

1.mars 2015 var Kåre Arthur på plass på Tykkemyr. Bygget var ikke helt ferdig, så han leide kontor av et IT-selskap som allerede hadde flyttet inn. Det var flere måneder til arealet for den tiltenkte coworkingen skulle stå klart. På et av møtene med byggherren ble Kåre Arthur forespurt om å drifte coworkingen. Det resulterte i at det ble skrevet en leieavtale på 550 m2 og Kåre Arthur var nå drifter av coworking space moss. Etasjen sto klar for innflytting i januar 2016.

Selskapet hadde nå 4 ansatte, hvor Kåre Arthur sin kone, Aina Trobe, var en sentral medspiller. Teamet flyttet inn som planlagt i 2016 og startet arbeidet med å bygge og drifte et coworkingspace, i kombinasjon med konsulentvirksomheten. Det tok ett år å bygge opp en medlemsmasse på 35 personer og de lærte mye på dette året. Det ga uansett mersmak. Det var inspirerende å ha et miljø med mange hyggelige og engasjerte mennesker å gå til hver dag, i sterk kontrast til det å sitte alene i garasjen.

Midt i oppbyggingsfasen så Kåre Arthur at coworking var en spennende, men krevende bransje. Coworkingen trengte et eget driftselskap. Sammen med et av medlemmene, startet Kåre Arthur CWi AS i januar 2017. Lars Gunnar Fledsberg hadde da startet for seg selv innen finans, og var et perfekt teammedlem å bygge dette sammen med.

I 2017 ble det innledet samtaler og møter med Höegh Eiendom som for flere år tilbake hadde kjøpt en hel bydel i Moss. Da Peterson-fabrikken, med den berømte «mosselukta», ble lagt ned i 2012, startet Höegh Eiendom planleggingen av en av Østfolds største utbyggingsprosjekter. Et gammelt, slitent industriområde skulle transformeres til en hel ny bydel. Dette skulle bli en miks av bolig, skole og næring. Jan Erik Kristiansen som var leder for dette gigantiske prosjektet, så at coworking ville være et naturlig og viktig innslag i denne sammensetningen. Han inviterte de aktørene som arbeidet med coworking i distriktet til dialog. Det endte med at Höegh Eiendom valgte CWi som aktør for deres satsning. M:6 bygget på Verket er på hele 1800 m2 og er fra 1800-tallet. Dette spennende bygget ble pusset opp og gjort om til en av Norges råeste lokaliteter, spesialtilpasset for coworking. Höegh Eiendom kjøpte seg inn i CWi AS og ga godt økonomisk grunnlag for bygging av konseptet.

Jan Solvang som hadde etablert og drev Founders House i Kongensgate i Moss, valgte å slå seg sammen med CWi og flyttet inn som medlem. Jan og Kåre Arthur fant tidlig tonen med sin felles interesse for å øke innovasjonsgraden i næringslivet i distriktet, og igjen være pådrivere for nye og flere arbeidsplasser. Foreningen Founder City ble stiftet og et gryende og godt initiativ ble skapt.

Coworkingen ble flyttet fra Tykkemyr til Verket 15. august 2018. I den forbindelse ble et eget driftsselskap stiftet, CWi Moss AS. Dette eies 100% av Höegh eiendom og har ansatt Lene Hansen som Service Manager og Steinar Løvdal fra Høegh Eiendom er Daglig leder. Etter bare noen måneders drift fikk avdelingen på Verket over 50 bedrifter på plass, og godt over 100 mennesker har jobben sin her hver dag.

Fra januar 2020 satser Høegh Eiendom på plattformen til egne bygg og konsepter, og Kåre Arthur tar koseptet videre for nasjonal og internasjonal ekspansjon i eget selskap.

Erfaringene som har blitt gjort siden starten, og nye erfaringer som kontinuerlig skjer, er verdifulle å dele, mener Kåre Arthur. Team C med Kåre Arthur i spissen systematiserte derfor alt, med mål om å tilby en plattform for andre som skal starte eller drifter en coworkingspace, kontrohotell eller fleksibel utleie. Han mener at det ikke er nødvendig at alle skal måtte gå den samme kostbare løypa i en etableringsperiode. Han ønsker i stedet å tilby ferdig lagde systemer. Derfra kan driftere fokusere på å skape sitt lokale community og drive bærekraftig, lønnsomt og langsiktig.

Oppkoblingen til mange andre coworkingspaces, gjennom C-plattformen, skaper totalt et stort community med uante interaksjonseffekter. Det er akkurat dette som inspirerer grunnlegger Kåre Arthur Trobe. Han ser for seg dette konseptet som meget skalerbart i en stadig voksende bransje.